Geýim sumkasy bilen 10PCS bag guraly

Gysga düşündiriş:

1. Bu hünärmen bagçylyk gurallary toplumy gazmaga, otlamaga, ekmäge, howa geçirmäge we göçürmäge başlamak üçin zerur zatlar bilen üpjün edilýär.

2. Uly skop, el polotensasy, el ýassygy, ösdürip ýetişdiriji we transplantasiýa guraly.Gazmak, otlamak, topragy gowşatmak, howa çalmak, göçürmek we başgalar ýaly dürli meseleler üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. “Premium Storage Tote Bag”: Gaty bag gurallary sumkasy iň soňky guramaçy, gaty berk Oksford matasyndan ýasalan, gözýaşlara garşy durýan we dişleriňizi goraýan aňsat arassa eşikdir;Gurallaryňyzy çuňňur jübiňize gaplaň, hersini elastik şnur bilen bagyňyza we daşardan alyp gitmek üçin.
2. Ergonomiki tutawaç gurallary: Her guralyň ergonomiki taýdan ýasalan ýumşak tutawajy bar, ýokary hilli TRP-den ýasalan, kiçi we uly ellere amatly gabat gelýär, üstesine-de, köp güýji üpjün etmek we güýjüňizi tygşytlamak üçin içgin döredildi. ekeniňizde, ot alanyňyzda we gazanyňyzda süzüň.

Jikme-jiklikler

Spesifikasiýa:
Mazmuny:
bag spreý edip biler
ellikler
mata çelek
gyrkym
eplenýän arra
üç sany kiçi belgi
üç sany dyrnak
kiçi belgi

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Material: Kalýumin garyndysy / poslamaýan polat
Funksiýa: Bag gurallary toplumy
Gap: reňk gutusy + karton

Arza

1.Munisipal baglar
2. Öý baglary

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. Öndüriji, iň gowy bahany teklip ediň
2.OEM hoş geldiňiz
3.Sample bar
4. Professional gözleg we barlag topary dörediň
5. Ygtybarly karz we ummasyz maýa bilen döwlet eýeçiligindäki kärhana.

Tölegiň şerti T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A.
Gurşun wagty 0001000 45 gün
0003000 60 gün
0010000 90 gün
Ulag görnüşleri Deňiz bilen / Howa bilen
Mysal Elýeterli
Bellik OEM

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň