108 bölek rozetka el gurallary toplumy

Gysga düşündiriş:

108PCS Soket gurallar toplumy öý hojalygyny düýpli abatlamak üçin niýetlenendir. Onda 1/4 ″, 1/2 ″ umumy ululygy bar. Bu ykjam gurallar toplumynda hünär awtoulaglaryny bejermek üçin iň peýdaly gurallar, iň peýdaly we zerur gurallar bar.Impactörite täsir rozetkasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. Giň gerimiň ululygy, 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″ umumy ululygyny goşuň.
2. Matdan ýasalan ýa-da aýna bilen dokma üstü.
3. Saýlamak üçin dürli materiallar hödürlenip bilner. Heatylylygy bejermek uglerod polat, ýylylygy bejermeýän uglerod polat, CR-V we ş.m.
4.BMC reňki, ululygy, görnüşi, materialy, agramy zerurlygyňyza görä üýtgedilip bilner.
5. Monjuk gully, ýyllyk düwürtik, Boýnuň gysylmagy, 6 bal ýa-da 12 nokat
6.Gaplanan eli 24T-72T. Meteri uglerod polat, CR-V, CR-MO, 440CRV we ş.m. bolup biler. 30-dan gowrak tutawaç görnüşi bar.
7. Mazmuny zerur bolanda üýtgedip bolýar.
8. SAE rozetkasynyň bir bölegi bolmaly.

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang Hytaý
Material: CR-V
Funksiýa: Awtomatiki gurallara hyzmat etmek

Spesifikasiýa:
17PCS 1/2 ″ Doktor Soketler: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
5PCS 1/2 ″ Doktor çuň rozetkalar: 14,15,17,19,22mm
2PCS 1/2 ″ Doktor giňeltme barlary: 5 ″ & 10 ″
1PC 1/2 ″ Dr. uniwersal bilelikdäki Dr.
8PCS 1/2 ″ Doktor Torx rozetkalary: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
1PC 1/2 ″ Doktor Tuik Tersine Ratçet tutawajy
2PCS 1/2 ″ Doktor Tpark wilka rozetkalary: 16mm & 21mm
1PC Dr. 3 Way Adapter
13PCS 1/4 ″ Doktor toketleri: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
8PCS 1/4 ″ Doktor Çip rozetkalary: 6,7,8,9,10,11,12,13mm
2PCS 1/4 ″ Doktor giňeltme barlary: 2 ″ & 3 ″
1PC 1/4 ″ Dr. Universal Bilelikdäki Dr.
1PC 1/4 ″ Dr. Çalt yzyna gaýtarylýan Ratçet tutawajy
5PCS 1/4 ″ Doktor Torx rozetkalary: E4, e5, e6, e7, e8
1PC 1/4 ″ Doktor Slaýd T bar 3PCS Hex açar açarlary: 1.5,2,2.5mm
1PC 1/4 ″ Dr. Spinner tutawajy 6 ″
18PCS 1/4 ″ Doktor Bit rozetkalary: Sl4,5.5,6.5 Ph1,2 Pz1,2 Hex3,4,5,6 T8,10,15,20,25,27,30
17PCS bitleri: SL8,10,12 T40,45,50,55,60 Ph3,4 Pz3,4 Hex7,8,10,12,14
1PC 1/2 ″ Doktor Bit eýesi
1PC galyndy galyndy

Paket: BMC + Reňk gutusy ýa-da Reňk ýeňi
Packageeke paketiň ululygy: 37.5 * 28.5 * 8.5 sm
Oseeke-täk umumy agramy: 6.5kg

Arza

1. Öý hojalygyny düýpli abatlamak
2.Profesion awtoulag abatlaýyş
3. Motosikl abatlamak
4.Her ýerde rozetka gurallary gerek

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. Zawod üpjün edijisi iň gowy baha berýär
2.OEM hoş geldiňiz
3.Sample bar
4. Professional gözleg we barlag topary dörediň
5. Ygtybarly karz we köp maýa bolan döwlet eýeçiligindäki kärhana.

Tölegiň şerti L / C, Western Union,
D / P, D / A, OA
Gurşun wagty 0001000 45 gün
0003000 60 gün
0010000 90 gün
Ulag görnüşleri Deňiz bilen
Howa bilen
Express arkaly
Mysal Elýeterli
Bellik OEM

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň