Geýim sumkasy bilen 40PCS bag gurallary

Gysga düşündiriş:

1. Köpugurly bag gurallary toplumy, şol sanda bag dyrnagy, bag beligi, bag belgi, bellik kartoçkasy, ekiş, suwaryş enjamy, gyrkmak we howpsuzlyk ellikleri, götermek we saklamak aňsat;

2. Ergonomiki tutawaç dizaýny, tekiz çyzyklar, çydamly, ygtybarly öndürijilik, ösen we amatly agaç tutawaç;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. Çydamly: PP materialyndan we ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan, owadan we döwmek aňsat;
2. Köp wezipeli: 40PCS bag gurallaryny öz içine alýar, göçürmek, gülleri we agaçlary kesmek, ekmek, suwarmak ýaly bag işleri birkemsiz tamamlanyp bilner we iş has amatly bolar ýaly bellik kartoçkasy bagda goýulýar;
3. Bu bag toplumyna girýän ähli bag gurallary ergonomiki taýdan işlenip düzülendir.Süýşmäge garşy ajaýyp öndürijilikli ýumşak tutawaçlar, el we gol ýadawlygyny azaltmak üçin amatlydyr we tejribe ulanyp lezzet berýär.Ellik geýseňizem ulanmak aňsat.Bag jyn ellikleri ekmek, otlamak we iň gowusy, Gül beýleki gurallar bolmasa-da kesmek üçin ulanylyp bilner.

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Material: Poslamaýan polat, PVX, rezin
Funksiýa: Ekmek we otlamak

Spesifikasiýa:
1 * Kesmek gyrkymy 16,8 * 5,7 sm
1 * Bag Rake 23.5 * 7,8 sm
1 * Bag çeňňegi 28 * 7,8 sm / 150 sm
1 * Bag şüweleňi 24,8 * 8 sm
1 * Bag göçüriji polotensiýa 24.5 * 6 sm
1 * Transplantasiýa oty 20 * 5.5 sm
1 * Ösümlik ýüpi
29 * Kart belläň
1 * Bag ekiji
1 * Ellikler
1 * Çüýşe spreý
1 * Geýim sumkasy
MEAS: 39 * 38.5 * 29 sm / 5 toplum / 7,8kg
Paket: Geýim sumkasy + Reňk stikeri / Reňk gutusy + Reňk stikeri / Ak guty + Reňk stikeri / Blow Case / Carton
Packageeke paketiň ululygy: 37,6 * 28 * 7.2 sm
Oseeke-täk umumy agramy: 1,35kg

Arza

.Bagbançylyk işleriniň her görnüşi üçin amatly, gazmak, bag işleriniň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler, nahallary aňsat gazmak we göçürmek, dürli bagçylyk sahnalary üçin amatly;
2. Ösümlik köküniň çuňlugyny we boş topragy ölçäň, beýleki açyk işler üçin hem amatly;
3. Iň oňat bagçylyk sowgady, dürli sowgatlar we dynç alyşlar üçin amatly sowgat

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. Doly enjamlaşdyrylan, köp hünärli maşyn görnüşleri zawodda ähli sargyt prosesi üçin gaýtadan işlenýär we gowşuryş wagty has takyk bolýar.
2. Çig maly seresaplylyk bilen saýlamak, önümleriň ygtybarly hili.
3. Öndürijiler özbaşdak öndürýärler we satýarlar, tygşytly.
4. Giňişleýin ulanmak üçin önümleriň dürlüligi.
5. Bagyşlanan hil gözegçileri önümleriň reňklerini, ululyklaryny, materiallaryny we ussatlygyny berk barlaýarlar.

Tölegiň şerti T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A.
Gurşun wagty 0001000 45 gün
0003000 60 gün
0010000 90 gün
Ulag görnüşleri Deňiz bilen / Howa bilen
Mysal Elýeterli
Bellik OEM

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň