Metal guty bilen 86PCS Professional el guraly

Gysga düşündiriş:

Metal guty bilen 86PCS Professional el gurallary, demir gutyda dürli önümler bilen bäş gatlak durmuşyňyza amatly, amatly saklanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. 1/2 ″ rozetka önümleri.
2. Gündelik ulanylýan nurbatlar.
3. Gündelik ulanylyş plitalary.
4. Gündelik ulanylyş spannerini öz içine alýar.
5. Gündelik ulanylyş bitleri we bit tutawajy.
6. Reňk islegiňize görä üýtgedilip bilner.
7. Saýlamak üçin material: ýylylygy bejermek ýa-da hrom vanadiý bilen uglerod polat.
8. Marka ady gural gabynda ýa-da daşarky gaplamada çap edilip bilner.
9. Gaplamak siziň islegiňiz ýaly bolup biler.
10. Hususylaşdyrma kabul ediň.

Jikme-jiklikler

Spesifikasiýa:
20PCS - 1/2 ″ Dr.Sockets: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32
1PCS - 1/2 ″ Çalt çykarylýan çybyk tutawajy
2PCS - 1/2 ″ Giňeldiş paneli: 125mm, 250mm
2PCS - 1/2 ark Spark wilka rozetkasy: 16mm, 21mm
1PC - F Bar: 430mm
1PC - 1/2 ″ alhliumumy bilelik
6PCS - tornavida: + PH.1 x80, PH.2 x100, - SL.3 x75, SL.4 x100, SL.6 x100, SL.8 x150
20PCS - bitler (eýesi bilen):
Deşikli torx : T10H, T15H, T15H, T20H, T20H, T25H, T25H, T27H, T30H, T30H, T40H, T45H, T50H hole
Deşik de 2,3,4,5,6,8,10mm
1PC - Kombinasiýa enjamy: 175mm
1PC - Uzyn burun beriji: 150mm
1PC - Suw nasos beriji: 250mm
9PCS - Hex açary: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
17PCS - Spanner: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
1PC - Diagonal üpjün ediji: 160mm
1PC - tornavida Bit tutawajy
1PC - Gulplaýjy: 250mm
1PC - Süýşmek paneli: 225mm

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Material: Uglerod polat / CR-V
Funksiýa: Gündelik ulanmak, awtoulag bejermek
Paket: metal guty + reňk belligi + karton guty
Packageeke paketiň ululygy: 47 * 22 * ​​24 sm
Neteke-täk agramy: 11,9 kg
Oseeke-täk umumy agramy: 12,7 kg

Arza

1. Öý hojalygyny düýpli abatlamak
2. Awtoulag abatlamak
3. Motosikli abatlamak

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. Çykdajyly - Öndürijiler özbaşdak öndürýärler we satýarlar.
2. Wagtynda eltip bermek - Doly enjamlaşdyrylan, köp hünärli maşynlar ähli sargyt prosesi üçin zawodda gaýtadan işlenýär.
3. Ygtybarly hil - Çig maly seresaplylyk bilen saýlamak, gelýän hil gözegçiligi, berk gözden geçirmek, önümleriň ygtybarly hili.
4. Özbaşdak kabul etmek - OEM, ODM, OBM.
5. Mysal - elýeterli.
6. Professional gözleg we topar - Täze önümler yzygiderli ösdürilýär.
7. Döwlet eýeçiligindäki kärhana - Ygtybarly karz we bol maýa.

Tölegiň şerti L / C, Western Union,
D / P, D / A.
Gurşun wagty 0001000 45 gün
0003000 60 gün
0010000 90 gün
Ulag görnüşleri Deňiz ýakasynda
Ekspress arkaly
Mysal Elýeterli
Bellik OEM
ODM
OBM

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň