204PCS kombinasiýa buraw bit toplumy Köp spesifikasiýa

Gysga düşündiriş:

1. Takyk ýerleşiş, ýiti we çydamly;

2. Giňişleýin, ýokary hilli 204 sany buraw buraw toplumy.Öý garaageyňyzda hökmany zat.Dürli ululykdaky işleri dolandyrmak üçin ulanylýan standart we takyk buraw esbaplary, uly we kiçi işleri ýerine ýetirmäge netijeli kömek edip biler.

3. abilityokary ulanylyşy: mis, demir we alýumin ýaly metal materiallary burawlamak we polatlamak üçin amatly;poslamaýan polat, agaç, plastmassa we beýleki materiallar hem ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. Çydamly: ýokary hilli material, uzak hyzmat ömri, 135 ° bölüniş nokady, ajaýyp takyklyk;
2. Umumy: Dürli materiallar üçin amatly, söndürilen polat, garyndy, çoýun, plastmassa, agaç we ş.m. ýaly materiallary taşlamak aňsat.;
3. qualityokary hilli: doly üweýiş prosesi, titanium bilen örtülen ýerüsti bejermek, has ýokary gatylyk we has güýçli aşaga garşylyk.
4.Multi spesifikasiýa önümleri: tornavidalar, hereketlendiriji birikdirijiler, gurluşyk türgenleşikleri, deşik armaturalary, dürli görnüşli agaçdan ýasalan tekiz burawlar we beýleki önümler. Agaç, metal, plastmassa we haly önümleri üçin buraw bölekleriniň dürli görnüşi.

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Material: HSS, HSS + Co, Titan örtük, Gara gutardy.
Funksiýa: Kebşirlemek, burawlamak, agaç ussaçylygy we mebel gurnamak.

Aýratynlyklary:
35 * Titan örtükli HSS buraw bölekleri: 1.5X4,2X4,2.5X4,3X3,3.2X4,3.5X2,4X3,4.5X2,4.8X2,5,5.5X2,6,6.5X2,7MM
32 * Agaç içgysgynç buraw bölekleri: 3X4,3.5,4X4,4.5,4.8X4,5,5.5,6,6.5X4,6.8,7,7.5,8X4,9,10X3
10 * Nutdriver: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM
20 * 25MM tornavida bitleri :
4PC ýerleşdirilen: 4,5,6,7MM
3PC Phillips: # 1, # 2, # 3
3PC Pozi: # 1, # 2, # 3
6PC ýyldyzy: T10, T15, T20, T25, T30, T40
4PC Hex: 3,4,5,6MM
14 * 50MM tornavida bitleri:
5PC ýerleşdirilen: 3,4,5,6,7MM
3PC Phillips: # 1, # 2, # 3
3PC ýyldyzy: # 1, # 2, # 3
3PC Hex: 4,5,6MM
8 * Gurluşyk buraw bölekleri: 3,4,5,6,7,8,9,10MM
4 * Deşik armaturaly deşik armatura: 32,38,45,54MM
1 * Deşik armatura adapteri
4 * Buraw saklaýjylary: 3,6,8,10MM
4 * Buraw tapyjylar
1 * Allen açary: 2.5MM
1 * Jadygöý eýesi
1 * Hasap çüýşesi
6 * Tekiz agaç bölekleri: 10,13,16,19,22,25MM
1 * 10 ″ çeýe mil
1 * Rachet
60 * Diwar wilkalary: 5,6MM
MEAS: 32 * 35 * 26.5 sm / 3 toplum / 10kg
Gap: Reňk stikeri / Reňk gutusy + Reňk stikeri / Ak guty + Reňk stikeri / Blow Case / Carton
Packageeke paketiň ululygy: 31 * 34 * 8 sm
Oseeke-täk umumy agramy: 3kg

Arza

1. Poslamaýan polat, 45 # polat, mis, guýma demir, alýumin garyndysy, şeýle hem agaç plastmassa we beýleki ýumşak metallar ýaly gaty metal burawlamak üçin amatly.
2. Haýsy mehanik ýa-da DIY höwesjeň bolsaňyz, bu önümler toplumy uzak wagtlap ýoldaş bolup biler we örän amaly we tygşytly gural hyzmatdaşydyr.Şol bir wagtyň özünde-de, sowgat bermek üçin ajaýyp wariant

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. Doly enjamlaşdyrylan, köp hünärli maşyn görnüşleri zawodda ähli sargyt prosesi üçin gaýtadan işlenýär we gowşuryş wagty has takyk bolýar.
2. Çig maly seresaplylyk bilen saýlamak, önümleriň ygtybarly hili.
3. Öndürijiler özbaşdak öndürýärler we satýarlar, tygşytly.
4. Giňişleýin ulanmak üçin önümleriň dürlüligi.
5. Bagyşlanan hil gözegçileri önümleriň reňklerini, ululyklaryny, materiallaryny we ussatlygyny berk barlaýarlar.
6. Amatly bahasy bilen köp mukdarda sargyt.
7. Her ýurduň önüm standartlary bilen tanyş baý eksport tejribesi.

Tölegiň şerti T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A.
Gurşun wagty 0001000 45 gün
0003000 60 gün
0010000 90 gün
Ulag görnüşleri Deňiz bilen / Howa bilen
Mysal Elýeterli
Bellik OEM

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň